مداد رنگی

❤ ❤ ❤بنام او که زیباترین صورتگر است ❤ ❤ ❤

کيکاووس ياکيده


زمستــان آمــده اســت
خستــه ام
مــي خــوابــم
بهــار کــه آمــد
پيلــه ام را مــي شکــافــم
تــا بــا پــرهــاي خيــس
دوبــاره
عــاشقــت شــوم

کيکاووس ياکيده

+ نوشته شده در  شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲ساعت 10:5  توسط عارفه  |