مداد رنگی

❤ ❤ ❤بنام او که زیباترین صورتگر است ❤ ❤ ❤


زمستــان آمــده اســت
خستــه ام
مــي خــوابــم
بهــار کــه آمــد
پيلــه ام را مــي شکــافــم
تــا بــا پــرهــاي خيــس
دوبــاره
عــاشقــت شــوم

کيکاووس ياکيده

[ شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 10:5 ] [ عارفه ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه